Showing 2 Result(s)
Lifestyle

Life without Facebook

Điều rõ ràng nhất mình cảm nhận được đó là cuộc sống mình trở nên chất lượng hơn. Khi mà bản thân mình ngừng dung nạp những thứ râu ria bên lề cuộc sống mình, và mình tập trung vào những điều thật sự có ích và ý nghĩa với chính mình, thì chất lượng cuộc sống mình sẽ được cải thiện là điều đương nhiên…