Showing 1 Result(s)
Lifestyle

Cultures of Simple Life

“Thay vì ngày sinh nhật chờ đợi những món quà, hay tổ chức 1 bữa tiệc để mong mời bạn bè đến và nhận được quà, thì những cô cậu bé này có thể đơn giản chỉ mang những viên kẹo đến lớp và trao cho người khác. Các bé như được giáo dục là trao đi niềm vui của mình đến người khác trước khi trông đợi nhận được điều gì…”