Showing 1 Result(s)
Lifestyle

The Happiness That Comes From Within – Osho

“Chúng ta thường bị chi phối bởi những lo âu về tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Ngồi nghe chim hót không mang lại quyền lực, danh vọng cho chúng ta. Ngắm nhìn cánh bướm bay không thể giúp ta những lợi lộc về tiền bạc và chính trị. Những việc làm ấy thật là vô bổ – nhưng chính chúng lại mang đến hạnh phúc cho chúng ta.” – Trích “The Happiness That Comes From Within” – Osho