Showing 24 Result(s)
Europe, Travel

Netherlands, Canabis and Old Clogs Factory

Và theo ấn tượng khi ấy mình nhớ cũng như là ghi trong nhật ký hành trình cách đây 6 năm thì căn hộ đó khá là u tối. Phòng khách là nơi các bạn trẻ ấy luôn mở nhạc EDM, phủ màn tối, bừa bộn, và đầy… cỏ (weed), họ thường xuyên hút đến độ bước vào nhà là có cái mùi đặc trưng của Cần.